معماری
خانه / ترم دوم

ترم دوم

امتحان پایان ترم اندیشه اسلامی2 «استاد حسین زاده» 95-96

«رشته علوم قضایی» 1- محدودیت های عقلی در بحث ضرورت های بعثت را توضیح دهید؟   2- انتظار انسان از دین چیست آن ها را بنویسید؟   3- از کجا بفهمیم کدام دین یا مذهب حق است؟   4- شبهه منکران بعثت انبیاء و جواب شبهه را بنویسید؟   5- …

ادامه نوشته »

امتحان پایان ترم اصول فقه با پاسخنامه «استاد خانم محدثی» 95-96

1- کدام یک از الفاظ زیر جزو الفاظ عموم نیستند؟(0/5 نمره) الف) همه     ب) هیچ                ج) برخی         د) هر 2- صحیح یا غلط بودن عبارت مقابل را  مشخص کنید. (0/5 نمره) «عام نیز می تواند مطلق یا مقید باشد.»     (صحیح   /       غلط     ) 3- «مبیّن» را تعریف کنید.(1 نمره) 4- …

ادامه نوشته »

امتحان پایان ترم حقوق اساسی2 با پاسخنامه «استاد خانم مریم سعید» 95-96

«رشته علوم قضایی» 1- اعمال حاکمیت قوه مقننه را به طور مستقیم و غیر مستقیم بنویسید؟ 2- قوانین تفویض را تعریف و به چند دسته تقسیم می شود یک مورد آن را توضیح دهید؟ 3- برای وضع قوانین چه مراحلی باید طی شود فقط نام ببرید؟ 4- اداره ی قوه …

ادامه نوشته »

امتحان پایان ترم حقوق بین الملل عمومی1 «استاد فیروزآبادیان» 95-96

«رشته علوم قضایی» 1- مکتب قاعده گرایی در ارتباط با مبنانی حقوق بین الملل را توضیح دهید؟ 2- دکترین تبدیل و تلفیق را تعریف کرده و بنویسید دیدگاه کشور آمریکا و انگلستان در ارتباط با این دکترین ها چیست؟ 3- در ارتباط با ماهیت حقوقی سرزمین چه نظریاتی مطرح است …

ادامه نوشته »

سوالات پایان ترم حقوق مدنی1 با پاسخنامه «استاد ابراهیم زاده»95-96

1- منظور از شخص که صاحب حق و تکلیف است چیست آغاز و پایان وجود شخص طبیعی را توضیح دهید؟ 2- برای امور مالی غایب قانون گذار چه مراحلی را پیش بینی کرده است نام برید؟ 3- صدور حکم موت فرضی و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه در چه …

ادامه نوشته »

سوالات حقوق بین الملل عمومی 1 با پاسخنامه «استاد فیروزآبادیان»

1- از نظر تاریخی برای نخستین بار قواعد حقوق بین الملل از سوی چه کسی مطرح شد و در کدام کتاب؟ 2- اختلاف نظر حقوقدانان در تعریف حقوق بین الملل به چند دسته تقسیم می شود آنها را توضیح دهید؟  3- طبقه بندی حقوق بین الملل را از نظر کلسن …

ادامه نوشته »

سوالات حقوق مدنی1 با پاسخنامه «استاد ابراهیم زاده»

1- احوال شخصیه را تعریف کنید؟ 2-منظور از شخص که صاحب حق و تکلیف است چیست آغاز و پایان وجود شخص طبیعی را توضیح دهید؟ 3- به چه کسی غایب مفقود الاثر گویند؟ 4- برای امور مالی غایب قانون گذار چه مراحلی را پیش بینی کرده است نام برید؟ 5- …

ادامه نوشته »

سوالات میان ترم حقوق بین الملل عمومی1 (استاد فیروزآبادیان)

سوالت میان ترم حقوق بین الملل عمومی 1 رشته فقه و حقوق  استاد فیروز آبادیان 1- گرایش های حقوق وضعی را نام برده یک مورد را به دلخواه توضیح دهید؟   1- گرایش تحدید ارادی 2- گرایش اراده مشترک 3- گرایش حقوق وضعی مشترک    گرایش اراده مشترك: این گرایش …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس