معماری
خانه / حقوق اساسی 2

حقوق اساسی 2

امتحان پایان ترم حقوق اساسی2 با پاسخنامه «استاد خانم مریم سعید» 95-96

«رشته علوم قضایی» 1- اعمال حاکمیت قوه مقننه را به طور مستقیم و غیر مستقیم بنویسید؟ 2- قوانین تفویض را تعریف و به چند دسته تقسیم می شود یک مورد آن را توضیح دهید؟ 3- برای وضع قوانین چه مراحلی باید طی شود فقط نام ببرید؟ 4- اداره ی قوه …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس