معماری
خانه / عربی1

عربی1

نمودار آموزش تجزیه و ترکیب.pdf

مهمترین نکته در یادگیری تجزیه و ترکیب، تمرین و ممارست است و نمیتوان روشی را یافت یا ابداع کرد که بدون تمرین و ممارست، بتواند تب ّ حر و توانایی تجزیه و ترکیب را به انسان ارزانی دارد. بنابراین مهمترین رک ِ ن تجزیه و ترکیب، تمرین است و تمرین …

ادامه نوشته »

عربی1. نمودار کامل بخش عربی کتاب صرف ساده

تلخیص نموداری صرف ساده(بخش عربی) اسم چیست؟ ساختمان اسم( از نظر حروف اصلیّ و زائد) وزن های ثلاث ی مجرد(1) وزن های ثلاثیّ مجرّد(2) ثلاثیّ محذوف الحرف: وزن های رباعیّ مجرّد وزن های خماسیّ مجرّد و…

ادامه نوشته »

عربی 1. جزوه نحو مقدماتی آقای رضا والی بگی

علم نحو اعراب و بناء جدول اعراب اسم شرایط اعراب نیابتی اسماء سته اعراب تقدیری در اسم مبنیّات مبتدا (ترکیب) خبر و…  

ادامه نوشته »
قالب وردپرس