معماری
خانه / علوم قضایی (صفحه 3)

علوم قضایی

جزوه تفسیر قرآن 1 «استاد طاهر حبیبی»

تفسیر به معنای توضیح دادن مطلبی است تا قابل فهم گردد و اصطلاحاً به شرح‌هایی که بر قرآن نوشته می‌شود، اطلاق می‌گردد. اولین تفسیر مکتوب و مدون قرآن، تفسیر محمد بن جریر طبری است. ظاهر و بطون قرآن قرآن دو دسته منظور دارد: یک ظاهر ( منظوری که واضح است) …

ادامه نوشته »

نمونه سوال تست اندیشه2 «استاد محمد رضا حسین زاده»

1.علت عدم پیشرفت علم درباره شناخت انسان چیست؟ الف)پیچیدگی وابهام حقیقت انسان    ب)روابط بامحیط      ج)آسیب پذیری عقل      د)موارد ب وج 2. …………. سبب میشودکه آدمی بدرستی ازشتاخت و داوری عقل خود اطمینان بیشتر یابد؟ الف)آموزه های فراعقلی   ب)گزاره های خرد ستیز   ج)تایید دانسته های عقلی   د)موارد ب وج 3. چه …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تشریحی اندیشه اسلامی 2 «استاد محمد رضا حسین زاده»

  دین درلغت واصطلاح به چه معناست؟   دین درتعریف عام وخاص واخص به جه معناست؟   ازچه روشهایی برای تحقیق وپزوهش درباره مبانی دینی استفاده می شود؟   اختلاف عارف وفیلسوف درباره عقل واستدلال عقلی درچیست؟   اخباریون چه کسانی هستند؟   مسائل اعتقاد ازتظرروش استدلال به چنددسته تقسیم …

ادامه نوشته »

دانلود جزوه حقوق بین الملل عمومی 1

حقوق بین الملل عمومی:مجموعه مقرراتی است که حاکم است برروابط بین دولت کشورهاوسازمانهای بین المللی ودرمواردنادری بین افراد. بعبارت دیگرسوژه موضوع حقوق بین الملل:دردرجه نخست دولت کشورهامی باشندودرمراحل بعدی سازمانهای بین الملل ودرمواردمحدود،افرادتابع حقوق بین الملل هستند ماهیت حقوق بین الملل:عده ای نظیرهابس منکرحقوق بین الملل هستندومعتقدنددراین زمینه حداکثرازاخلاق حقوق …

ادامه نوشته »

جزوه حقوق مدنی 1 « استاد ابراهیم زاده »

منابع حقوق مدنی: 1- قانون مدنی 2- عرف و عادت(قانون حمل بر معانی عرفی می شود) 3- رویه قضایی 4- دکترین، عقاید علمای علم حقوق اشخاص   شخص: یعنی فردی که نمی تواند صاحب حق و تکلیف شود                  خریدار: حق دارد مال را بگیرد    وظیفه اش پرداخت است(پول) بیع: …

ادامه نوشته »

سوالات میان ترم حقوق اساسی 2 « استاد خانم مریم سعید»1395

1- حاکمیت را تعریف و انواع حاکمیت را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه توضیح دهید؟ حاکمیت قدرت برتری است که بر کشور و مردم آن اقتداری بی چون و چرایی دارد به گونه ای که مردم کشور ملزم به اطاعت از آن هستند و سایرکشورها نیز آن …

ادامه نوشته »

جزوه کامل حقوق اساسی2 « استاد خانم مریم سعید »

حاکمیت = نفس قدرت       حاکمیت مردم = برای مردم به شکل مساوی بدون واسطه حاکمیت الهی = قدرت خداوند حاکمیت ملت = قدرت متعلق به ملت به عنوان شخص حقوقی حاکمیت فردی = حاکمیت متعلق به فرد اشخاص =    1– حقیقی = افراد انسانی 2- حقوقی = دولت، …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس