معماری

کتاب قانون مدنی ایران«کل ماده های حقوق مدنی»

در انتشار و آثار و اجراي قوانین به طور عموم ماده ١ مصوبات مجلس شوراي اسلامی و نتیجهي همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئـیس جمهـور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر …

ادامه نوشته »

جزوه تفسیر قرآن 1 «استاد طاهر حبیبی»

تفسیر به معنای توضیح دادن مطلبی است تا قابل فهم گردد و اصطلاحاً به شرح‌هایی که بر قرآن نوشته می‌شود، اطلاق می‌گردد. اولین تفسیر مکتوب و مدون قرآن، تفسیر محمد بن جریر طبری است. ظاهر و بطون قرآن قرآن دو دسته منظور دارد: یک ظاهر ( منظوری که واضح است) …

ادامه نوشته »

نمونه سوال تست اندیشه2 «استاد محمد رضا حسین زاده»

1.علت عدم پیشرفت علم درباره شناخت انسان چیست؟ الف)پیچیدگی وابهام حقیقت انسان    ب)روابط بامحیط      ج)آسیب پذیری عقل      د)موارد ب وج 2. …………. سبب میشودکه آدمی بدرستی ازشتاخت و داوری عقل خود اطمینان بیشتر یابد؟ الف)آموزه های فراعقلی   ب)گزاره های خرد ستیز   ج)تایید دانسته های عقلی   د)موارد ب وج 3. چه …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تشریحی اندیشه اسلامی 2 «استاد محمد رضا حسین زاده»

  دین درلغت واصطلاح به چه معناست؟   دین درتعریف عام وخاص واخص به جه معناست؟   ازچه روشهایی برای تحقیق وپزوهش درباره مبانی دینی استفاده می شود؟   اختلاف عارف وفیلسوف درباره عقل واستدلال عقلی درچیست؟   اخباریون چه کسانی هستند؟   مسائل اعتقاد ازتظرروش استدلال به چنددسته تقسیم …

ادامه نوشته »

دانلود جزوه حقوق بین الملل عمومی 1

حقوق بین الملل عمومی:مجموعه مقرراتی است که حاکم است برروابط بین دولت کشورهاوسازمانهای بین المللی ودرمواردنادری بین افراد. بعبارت دیگرسوژه موضوع حقوق بین الملل:دردرجه نخست دولت کشورهامی باشندودرمراحل بعدی سازمانهای بین الملل ودرمواردمحدود،افرادتابع حقوق بین الملل هستند ماهیت حقوق بین الملل:عده ای نظیرهابس منکرحقوق بین الملل هستندومعتقدنددراین زمینه حداکثرازاخلاق حقوق …

ادامه نوشته »

جزوه حقوق مدنی 1 « استاد ابراهیم زاده »

منابع حقوق مدنی: 1- قانون مدنی 2- عرف و عادت(قانون حمل بر معانی عرفی می شود) 3- رویه قضایی 4- دکترین، عقاید علمای علم حقوق اشخاص   شخص: یعنی فردی که نمی تواند صاحب حق و تکلیف شود                  خریدار: حق دارد مال را بگیرد    وظیفه اش پرداخت است(پول) بیع: …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس