معماری

سوالات میان ترم حقوق اساسی 2 « استاد خانم مریم سعید»1395

1- حاکمیت را تعریف و انواع حاکمیت را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه توضیح دهید؟ حاکمیت قدرت برتری است که بر کشور و مردم آن اقتداری بی چون و چرایی دارد به گونه ای که مردم کشور ملزم به اطاعت از آن هستند و سایرکشورها نیز آن …

ادامه نوشته »

جزوه کامل حقوق اساسی2 « استاد خانم مریم سعید »

حاکمیت = نفس قدرت       حاکمیت مردم = برای مردم به شکل مساوی بدون واسطه حاکمیت الهی = قدرت خداوند حاکمیت ملت = قدرت متعلق به ملت به عنوان شخص حقوقی حاکمیت فردی = حاکمیت متعلق به فرد اشخاص =    1– حقیقی = افراد انسانی 2- حقوقی = دولت، …

ادامه نوشته »

دانلودسوالات اصول فقه با پاسخنامه « استاد خانم محدثی »

1- فقه در لغت و اصطلاح تعریف کنید؟ ص1 فقه      درلغت: فهمیدن           در اصطلاح: فهمیدن احکام شرعی    2- سه مورد از علل انتشار علوم اسلامی را بنویسید؟ ص5 الف) مسافرت یاران پیامبر (ص)             ب) تغییر مرکز خلافت اسلامی           ج) انتقال خلافت به خاندان اُمیه 3-عصر فقهای بزرگ …

ادامه نوشته »

جزوه اصول فقه « استاد خانم محدثی »

تعریف اصول: عبارت است از علم به احکام شرعی و فرعی از روی ادله ی تفضیلی             درلغت: فهمیدن فقه =                  در اصطلاح: فهمیدن احکام شرعی                                                …

ادامه نوشته »

حقوق اساسی1 « استاد خانم مریم سعید»

حقوق اساسی جزئی از حقوق عمومی داخلی است : الف ) جزئی از حقوق عمومی است و دلیل از دیدگاه ها و نظریه های ذیل پیدا می شود : -1نظریه موضوعی : موضوع حقوق خصوصی در درجه ی نخست فرد است و موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه ، حقوق اساسی …

ادامه نوشته »

نمودار آموزش تجزیه و ترکیب.pdf

مهمترین نکته در یادگیری تجزیه و ترکیب، تمرین و ممارست است و نمیتوان روشی را یافت یا ابداع کرد که بدون تمرین و ممارست، بتواند تب ّ حر و توانایی تجزیه و ترکیب را به انسان ارزانی دارد. بنابراین مهمترین رک ِ ن تجزیه و ترکیب، تمرین است و تمرین …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس